حوزه مخابرات

شروع به فعاليت نموده و تاکنون با حضور مستمر درخصوص پشتيبانی و تعمير نگهداری سايتهای BTSبه يکی از بزرگترين و مطرح ترين پيمانکاران در اين حوزه تبديل شده است که در حال حاضر نگهداری بيش از 800 سايت BTSشرکت ارتباطات سيار)ورژن اريکسون) راباحدود 130 نفر در استان تهران برعهده دارد.

 از ديگر سوابق کاري نگهداري حدود 240سايت ارتباطات سيار ( ورژن نوکيا) در شمال استان خوزستان و حدود170 سايت(ورژن زيمنس) درشمال استان بوشهر به مدت 3 سال مي باشد.

علاوه بر پروژه های نگهداری،اين شرکت در پروژه های نصب و راه اندازی و توسعه  سايت هاي BTS استان تهران ،SWAPو Drive test و فيبر نوری ، سايتهای BTSهای همراه اول ، تاليا و ايرانسل نيز فعاليت داشته و دارد. 

همچنين اين شرکت از سال 94 فعالیت خود را در حوزه پروژه های شبکه فيبر نوری(OSP) سايت هاي ايرانسل شامل مسیر یابی، طراحی، اجرا در استان هاي بندرعباس، بوشهر، لرستان و فارس آغاز نموده است.