حوزه شبکه زیر ساخت کشور

 در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات کشور است . در بيان اهميت اين شبکه کافي است بدانيم که تمام ترافيک ارتباطات بين شهري ، بين الملل ، ديتا و اينترنت کشور انحصاراً از طريق اين شبکه هدايت مي شود  و کليه اپراتورهاي مخابراتي سيار و ثابت و ديتا در سطح کشور سرويس هاي خود را از طريق اين شبکه دريافت مي كنند، و از مشتریان سرویس و خدمات این شبکه محسوب می گردند.

یکی از بزرگترين افتخارات شرکت مهندسي پرسو الکترونيک رادمهر انجام خدمات نگهداري ، پشتيباني ، بهينه سازي و عمليات اجرايي  بخش بزرگي از شبکه فوق ، شامل استانهای سیستان و بلوچستان ، خوزستان ، مازندران و آذربایجان غربی مي باشد. شبكه فوق حدودپانزده درصد مراکز و تجهيزات شبکه بزرگ زير ساخت را پوشش مي دهدکه مشتمل بر حدود 7400 کيلومتر شبکه فيبر نوري ، حدود 100مرکز و سايت تجهيزات انتقال نوري و تجهيزات راديويي،10 مرکز سوئيچينگ PC/SC و 3 مرکز ديتا است.

اجراي تعهدات پروژه با بکارگيري بيش از 410 کارشناس متخصص در حوزه سوئيچ ، ديتا و انتقال و با استفاده از بهترين تجهيزات آزمايش و نگهداري ، مطابق با آخرين فناوري هاي روز دنيا در حال انجام است. حضور در شبکه ارتباطات زيرساخت کشور و انجام پروژه بسيار بزرگ و حساس فوق ، شرکت مهندسي پرسو الکترونيک رادمهر را به يکي از بزرگترين شرکت هاي اجرايي کشور در امرنگهداريو بهينه سازي شبکه هاي carrier class تبديل نموده و بيانگر توان بالاي مديريتي و اجرايي اين شرکت مي باشد.

 برنده شدن در مناقصه نور 2 در شركت ارتباطات زيرساخت كه اجراي پروژه مزبور شامل 13000 كيلومتر شبكه فيبر نوري در 11 استان كشور مي باشد. اين پروژه يكي از بزرگترين پروژه هاي توسعه اي در تاريخ مخابرات كشور است كه بعنوان يك پروژه ملي تلقي مي شود.