باتری

مشخصات اصلی : 

  • دارای استاندارد های OHSAS18001, ISO9000-14000, IEC, BS, CE, VDS,UL
  • بی نیاز از سرویس و نگهداری 
  • عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
  • جریان دشارژ داخلی بسیارکم
  • توانایی کار در محدوده دمای محیط بالا
  • دارای طول عمر بالا