جشن پایان سال

جشن پایان سال 1393 به منظور قدردانی از زحمات همکاران شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر در 3 حوزه تجهیزات بانکی، مخابرات و زیرساخت با حضورریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس جرجانی و آقای دکتر علی اکبر جلالی

شعار رسمی شرکت در سال 1394 

 (( دستیابی به موفقیت پایدار با رویکرد مدیریت منابع انسانی ))