موفقیت شرکت در کسب گواهینامه اشتهاربه کیفیت 2ستاره

موفقیت شرکت در کسب گواهینامه اشتهاربه کیفیت 2ستاره

براساس برنامه ریزی انجام شده طی دو روز در تاریخ های 20و21 بهمن 1394 شرکت توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت  که مطابق اعلام دبیرخانه جایزه ملی کیفیت شرکت گواهینامه "اشتهار به کیفیت دو ستاره" را با تکیه بر دانش و توانمندی سازمانی و ارتقا مستمر کیفیت خدمات ،احراز نمود .ضمن تبریک این موفقیت به خانواده مهندسی پرسو الکترونیک رادمهرامید است با تلاش های مجّدانه همکاران ؛ همچنان سازمان در راه تعالی گام برداشته و موجبات کسب موفقیت ها و مدارج بالاتر برای کلیه ذینفعان سازمان فراهم گردد. لازم به ذکر است شرکت پیش از این در سال 1391 با کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت یک ستاره جایزه ملی کیفیت ،سطح کیفی بالای خود را به اثبات رسانده بود.

در مراسم اختتمایه پنجمین دوره جایزه ملی کیفت با حضور جناب اقای دکتر واعظی پور ، وزیر محترم  ارتباطات فناوری اطلاعات جوایز اهدا گردید .