ورود بانک اقتصاد نوین به خانواده مشتریان محترم شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

 

در راستای ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات الکترونیکی به بانک های کشور، پس از جلسات و رایزنی های انجام شده با شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین، قرارداد پشتیبانی تجهیزات الکترونیکی شعب و ادارات بانک در سراسر کشور منعقد و این بانک محترم از ابتدای سال 1395 در زمره مشتریان محترم شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر درآمد.