شرکتهایVodafone و Huawei موفق به تست ماشین های متصل با استفاده از پیش استاندارد 5G شدند.


برای اولین بار در اروپا،  شرکت Huawei چینی  ، Vodafone آلمانی و شرکت مهندسی خودرویی بوش توانستند بطور موفقیت آمیزی استفاده گسترده از وسیله نقلیه سلولی Cellular در همه جا (C-V2X R14) را همراه با سیستم کمک راننده Adaptive Cruise Control) ACC) و استفاده از پیش استاندارد 5G تست کنند.

این سه شرکت طی سال گذشته در آزادراه A9 در بایرن آلمان، با استفاده از شبکه پیش استاندارد 5G، آزمایشات فن آوری جدید را با تکنولوژی کارایی بالا انجام داده اند. ادغام در زمان واقعی C-V2X با سیستم کمک راننده ACC باعث رانندگی کارآمدتر و ایمن تر خواهد شد.

این تکنولوژی به عنوان C-V2X شناخته می شود (وسیله نقلیه در همه جا)و این امکان را برای یک خودرو فراهم می کند تا با وسایل نقلیه دیگر و محیط اطراف خود با استفاده از اتصال تلفن همراه ارتباط برقرار کند. C-V2X یک سیستم هشدار در زمان واقعی است که اتومبیل ها را متصل می کند و در زمانی که یک وسیله نقلیه دیگر مسیر بزرگراه را در اتوبان تغییر میدهد یا ناگهان ترمز می کند به آنها هشدارهای اولیه را میدهد. در آزمایش های انجام شده با ادغام ACC ، فن آوری نه تنها به راننده هشدار می دهد، بلکه در پاسخ به طور اتوماتیک یا سرعت میگیرد یا ترمز میکند.

سیستم جدید تلفن همراه راه را برای رانندگی خودکار هموار می سازد. دستیابی به هدف ترافیک تمام متصل شامل آموزش وسایل نقلیه برای برقراری ارتباط با یکدیگر و تبادل داده ها می باشد. ارتباط مستقیم بین وسایل نقلیه اطلاعاتی در مورد آنچه که در قسمت هایی از تقاطع که برای راننده قابل مشاهده نیست، نوک تپه یا در آزادراه در کنار یا پشت ماشین خود راننده ، اتفاق می افتد را فراهم می کند.

علاوه بر این، تکنولوژی باعث افزایش بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. به طور کلی، ترافیک نرمتر و کارامدتر می شود.  به لطف ارائه فن آوری، وسایل نقلیه می توانند همراه با جریان باشند.