اپراتور کره ای KT مسائل مربوط به پیش فرض 5G را در بازی های المپیک زمستانی موردتوجه ویژه قرار میدهند.

کمپانی کره جنوبی Telecom KO Telecom (KT) برخی از مسائلی را که از زمان استفاده از پیش فرض5G در طول بازی های المپیک زمستانی که در ماه فوریه در کشور کره برگزار شده را بررسی می کند.

رهبر نیروی کار KT در ارتباط با فناوری نسل بعدی، Lee Jong-sik، مسائلی را که در طول بازی های المپیک زمستانی در نشست 5G در بروکلین، نیویورک برگزار شد، مطرح کرد.

لی جونگ اعلام کرد که اپراتور معتقد است که در حال حاضر نیاز به حداقل چهار برابر تعداد سلولهای موجود در پوشش 5G در مقایسه با LTE می باشد.همچنین اعلام شد که در طول آزمایشات انجام شده در المپیک، KT مشاهده کرد پوشش دهی آنتن بویژه از فضای باز به فضای بسته به ویژه در 28GHz ضعیف است.

 

علاوه بر این، او اضافه کرد که که KT نیاز برای حل مشکل پوشش دهی به سرمایه گذاری بیشتر در راه حل هایی از جمله تکرار کننده های 5G و سلول های کوچک دارد. رهبر کارگروه 5G گفت که KT از 28 گیگاهرتز برای تامین پوشش جدید فوق سریع hotspot در مناطق انتخاب شده و در کنار بزرگراه ها استفاده خواهد کرد، اما توجه داشته باشید که 3.5GHz باند اولیه استفاده شده برای ارائه پوشش در سراسر کشور خواهد بود.

انتظار می رود که مزایده طیف 5G در کره جنوبی در ماه ژوئن امسال آغاز شود. این مزایده، امواج رادیویی 28 و 35گیگاهرتز را بین اپراتورها اختصاص می دهد و تقسیم می کند. لی افزود که KT طرح آزمایشی برای استفاده از 100MHz پهنای باند در 3.5GHz و در برخی مناطق بین چند صد مگاهرتز تا 1GHz از پهنای باند در 28GHz برای پیاده سازی آن در نظر دارد.

رئیس کارگروه 5G KT نیز تایید کرده است که عدم اطمینان برای اپراتور در رابطه با 5G وجود دارد.

با این حال، لی پیشنهاد کرد اولین حرکت می تواند یک گوشی هوشمند 5G با یک برنامه داده فوق العاده بزرگ باشد. او گفت که اپراتور میتواند به سوی برنامه

های جدیدی حرکت کند که شامل واقعیت مجازی، رسانه های همه جانبه، شبکه های نقلیه ای و دیگر خدمات سازمانی و صنعتی در تلاش برای کسب درآمد از استفاده های 5Gباشد.