سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: فراخوان دعوت از متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره ای مخابراتی

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران به نقل از  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات ماهواره ای مخابراتی، حفظ و توسعه منابع مدار- فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره ای سراسر کشور از طریق اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره­ای مخابراتی، "اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی" را در جلسه شماره ۲۷۹ مورخ ۹۷/۰۶/۱۱ تصویب نموده است. بر همین اساس و با توجه به بند ۱۹-۵ مصوبه مذکور، از کلیه مجموعه های فعال و توانمند در حوزه ارتباطات ماهواره­ای که مطابق ماده ۷ مصوبه (شرایط متقاضی، ضوابط و نحوه صدور موافقت اصولی) حایز شرایط لازم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره ای مخابراتی می باشند، دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه دقیق مصوبه مذکور در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست رسمی به همراه مستندات مربوطه مطابق "جداول معیارهای ارزیابی شایستگی متقاضیان موافقت اصولی" از تاریخ این فراخوان به این سازمان اقدام نمایند.
 
 از طریق لینک زیر این امکان برای متقاضیان وجود دارد تا به شرایط و نحوه فعالیت اپراتورهای ماهواره مخابراتی دسترسی یابند:
 
اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی؛ موضوع مصوبه شماره ۲۷۹ مورخ ۹۷/۰۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات