حضور پر قدرت در نمایشگاه الکامپ 1395تهران

حضور پر قدرت و پر رنگ شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر در نمایشگاه الکامپ 1395