همایش معرفی محصولات جدید به مشتریان وفادار

معرفی محصول جدید و قدردانی از مشتریان وفادار با حضور دکتر علی اکبر جلالی