همایش مخابرات شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

در راستای ترویج فرهنگ مشارکت و ایجاد همبستگی بیشتر میان کارکنان در کلیه سطوح و همچنین بررسی عملکرد تیم مخابرات در ماههای گذشته از سال 94 و همچنین تشریح و تبیین اهداف این واحد در ماههای پایانی سال ،گردهمایی در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو در مورخه 1394/9/6 با حضور ریاست محترم هیات مدیره ،مدیریت محترم عامل و قائم مقام محترم مدیرعامل و همچنین مدیران شرکت نقش اول کیفیت و کارکنان واحد مخابرات شرکت برگزار گردید. که طی آن قائم مقام محترم شرکت آقای مهندس جانی و همچنین مدیر محترم  FLMشرکت نقش اول کیفیت( ناک ) از موفقیت های شرکت در زمینه مخابرات و همچنین اهمیت و ارزش فعالیت های همکاران بخش مخابرات شرکت در رشد و توسعه زیر ساخت های صنعت مخابرات کشور سخنانی را ایراد فرمودند در ادامه آقای مهندس کوهی مدیر بخش مخابرات شرکت گزارشی از عملکرد واحد مخابرات طی ماههای گذشته ارایه نمودند و پس از آن سرکار خانم شاپورزاده مدیر کنترل پروژه مخابرات ضمن توضیحاتی پیرامون اهمیت تاثیر گذاری واحد کنترل پروژه به ارائه گزارش عملکرد واحد کنترل پروژه پرداختند . همچنین در این همایش با دعوت از یکی از اساتید مجرب ،مبحث نحوه برقراری ارتباط موثر برای حاضرین تشریح گردید و در پایان جناب آقای مهندس جرجانی ریاست محترم هیات مدیره طی سخنانی ضمن تاکید بر معیار های عملکرد شرکت از تلاش های قائم مقام محترم مدیرعامل و همکاران تشکر نمودند .