برگزاری نمایشگاه الکامپ تخصصی استانی بدون رونق اقتصادی توجیه ندارد

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، پاکیزه‌خو در خصوص نمایشگاه الکامپ که طبق تقویم نمایشگاهی باید در تاریخ 23 تا 27 مهرماه در استان همدان برگزار شود، گفت: امسال هیچ‌گونه تعاملی از سوی شرکت نمایشگاه‌ها با سازمان نصر همدان برقرار نشده است. برآوردی که تاکنون به‌عمل‌آمده شرکت‌ها نیز به دلیل جو حاکم در اقتصاد انفورماتیک کشور چندان برای حضور در نمایشگاه الکامپ تمایلی ندارند و حضور در نمایشگاه الکامپ نه‌تنها موجب رونق بازار نمی‌شود حتی هزینه مضاعفی را به شرکت‌ها وارد می‌کند. علاوه بر آن فشارهای بیمه و مالیات هم دیگر رمقی برای شرکت‌ها باقی نگذاشته است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان همدان به‌زودی و در فرصت اندک باقی‌مانده تکلیف نوع مشارکت  و یا همکاری در برگزاری نمایشگاه الکامپ امسال را مشخص خواهد کرد.

این عضو شورای مرکزی در خصوص کیفیت حضور دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ همدان گفت: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در قالب دولت الکترونیک به نمایشگاه‌های استانی می‌آیند اما این حوزه متکی به خدمت رسانی به عموم جامعه است  و به‌طورکلی در بحث اقتصادی در حوزه IT   نباید روی دولتی‌ها حساب باز کرد و انتظار داشت شرایط اقتصادی را با حضور در نمایشگاه رونق می بخشند. 
او گفت: حضور شرکت‌هایی خارج از استان‌ هم برای آن استان توجیه اقتصادی ندارد، در بعضی مواقع با حضور در استان پروژه‌هایی را هم از آن خود می‌کنند و شرکت‌های بومی تنها راه امرارمعاش خود را از دست می‌دهند و متضرر می‌شوند.
پاکیزه‌خو وضعیت تعاملات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همدان با بدنه دولتی استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سطح تعاملات مطلوب ارزیابی می‌شود سازمان نصر در تمام جلسات حضور دارد و روابط خوبی نیز با اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمیته‌های IT استانداری، معاونت هزینه و غیره برقرار است. سازمان در فرآیند تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های استانی مشارکت موثری دارد.
او تعلیق اجباری شدن اخذ پروانه «نما» را یکی از موارد تاثیرگذاری مثبت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان همدان دانست و گفت: از ابتدای تیرماه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات همدان دریافت پروانه نما را برای شرکت‌های IT اجباری اعلام کرده بود. این پروانه برای فعالیت در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مانند امنیت شبکه، پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و غیره است ولی با اجباری شدن دریافت پروانه نما شرکت‌ها برای پروژه‌های کوچک مانند کابل‌کشی شبکه هم موظف به دریافت نما می‌شدند.
پاکیزه خو افزود: با اعتراض اعضای صنف، سازمان نیز به پیگیری مسئله پرداخت و در حال حاضر اجرای این طرح به حالت تعویق درآمده و تا توقف کامل نیز پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان همدان در ادامه به ارائه تسهیلات IT  روستایی اشاره کرد و افزود: این طرح با استقبال شرکت‌ها روبرو نشده است. متاسفانه شرکت‌ها در استان این نگرانی را دارند که با دریافت تسهیلاتIT  روستایی و اجرای طرح و آماده‌سازی زیرساخت‌ها قدرت باز پس دهی آن را نداشته باشند و هیچ تضمینی نیز برای  این مسئله به آن‌ها داده نشده است