امضای قرارداد جدید پروژه های فیبرنوری (OSP) ایرانسل در شهرهای خرم آباد و شیراز

امضای قرارداد جدید پروژه های طراحی و اجرای فیبرنوری (OSP) ایرانسل  در شهر خرم آباد  به طول 22 کیلومتر و طراحی پروژه فیبرنوری (OSP) ایرانسل  در شهر شیراز به طول 40 کیلومتر